All inntekt av salget går direkte til et nødhjelpsarbeid blant barn og unge i slumområdene rundt Manila City. Attestasjon fra organisasjonen som driver nødhjelpsarbeidet følger her:
© Skipscd 2011