ht
All inntekt av salget går direkte til NSP Aid sitt diakonale nødhjelpsarbeid blant fattige barn og unge i slummen rundt Nairobi i Kenya Her er link til NSP Aid sin hjemmeside: https://nsp-aid.com/  Link til NSP Aid sin Facebook-side: https://www.facebook.com/northsouthpartnershipaid/
© Skipscd 2011